آزمایشگاه ابعاد

کالیبراسیون انواع تجهیزات اندازه گیری ابعادی از قبیل:

کولیس، میکرومتر، متر نواری، خط کش، زاویه یاب، عمق سنج، ارتفاع سنج، ساعت اندازه گیری، گونیا (تعامد)، شعاع سنج، شابلون دنده وگام، فیلر،  انواع سنسورهای تماسی، مولتی سنسور، پرابLVDT، دستگاه اندازه گیری ویدئویی، پروفایل پروژکتور، میکروسکوپ اندازه گیری، ضخامت سنج، ضخامت سنج اولتراسونیک، ضخامت سنج رنگ،  فیلم ضخامت سنج رنگ،  الک های آزمایشگاهی ، گراندومتر و گریندوپک، اپیلیکاتور، کراس کات ، انواع تراز، کریپتومتر، سیرکومتر

31

یک سایت دیگر با وردپرس